جوایز و افتخارات

مدال طلای ISFA  از مسابقه زمستان کانادا۲۰۲۳
کسب عنوان بهترین شرکت کننده مسابقه Spring ISFA Photo Awards, 2023
مدال نقره Chianti Roads Circuit 2023 کشور ایتالیا ۲۰۲۳
روبان افتخار جشنواره جورج بارکر ۲۰۲۲
برنده ی اصلی جشنواره گیپوزکیا اسپانیا ۲۰۲۲
برنده ی برندگان جشنواره ی گرین استورم هند ۲۰۲۱
دو مدال طلا در بخش های لنداسکیپ و پرتره فیلارمونیا ۲۰۲۱
برنده مدال طلا  بوکاوینا رومانی
مدال طلای فیاپ  ایسی کول ۲۰۲۱
اف پی سی برنز مدال جشنواره آلاآرچه ۲۰۲۱
روبان افتخار جشنواره سامانی ۲۰۲۱
روبان افتخار جشنواره سامانی ۲۰۲۰
مدال طلا جشنواره آلاآرچه ۲۰۲۰
مدال طلا جسنواره آکوا ۲۰۲۰
تقدیرهیات داوران – ایزی کول – ۲۰۲۰
مدال طلا جشنواره رافلس سنگاپور ۲۰۱۹
دیپلم افتخار جشنواره خاکستری ۱۸ چین ۲۰۱۹
روبان افتخار جشنواره گولر اورتان ۲۰۱۹
مدال نقره واردینیوم رومانی ۲۰۱۹
تقدیر هیات داوران جشنواره ان بی پی سی هند ۲۰۱۹
مدال طلا جشنواره خیام ۲۰۱۸
برنده بخش انتزاعی جشنواره پالس درون آمریکا۲۰۱۸
برنده اصلی اسکای لایف ترکیه ۲۰۱۷
مدال طلا ترافی تورس اسپانیا۲۰۱۷
مدال طلای فیاپ جشنواره اس کادار اسپانیا ۲۰۱۷
  روبان افتخار جشنواره گیپوزکیا اسپانیا ۲۰۱۷
مدال طلا نوروز تاجیکستان ۲۰۱۶
مدال طلای ویکتور پولانسکی ۲۰۱۶
مدال طلای خیام – قرقیزستان ۲۰۱۶
مدال طلای جشنواره آساهی شیمبون ژاپن ۲۰۱۵
مدال طلا پلودیف بلغارستان ۲۰۱۴
مدال طلای جشنواره آساهی شیمبون ژاپن ۲۰۱۴
مدال طلا پلودیف مقدونیه ۲۰۱۴
مدال طلای جشنواره آل ثانی قطر ۲۰۱۴
مدال طلای جشنواره آل ثانی قطر – بهترین شرکت کننده خاور میانه و عربی ۲۰۱۳
مدال طلای جشنواره کودک صربستان ۲۰۱۲
مدال طلای کومانوا رومانی ۲۰۱۲
مدال طلای جشنواره ترینبرگ – بخش موفقیت ۲۰۱۱
جزو برندگان اصلی مسابقه بزرگ سونی ( تاپ تن) ۲۰۱۱
فتوژورنالیسم آمریکا ( روبان افتخار) ۲۰۱۱
 بخش احساسات انسانی  جشنواره آمریکا ۲۰۱۱
برنده بخش خلاقیت جشنواره کنوکه هایس بلژیک